Bim Posted on 6:30 am

รู้หรือไม่? ในแต่ละปีเราต้องทำการ ตรวจสุขภาพ ด้านใดบ้าง ?

การ ตรวจสุขภาพ อย่างสม่ำเสมอถือเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานที่คนในแต่ละช่วงวัยจำเป็นต้องทำ ซึ่งการตรวจสุขภาพนอกจากจะสร้างความอุ่นใจให้กับเราได้แล้ว ยังช่วยป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย เพราะจุดมุ่งหมายสำคัญของการตรวจสุขภาพนั้น ก็เพื่อเป็นการค้นหาค้นหาความเสี่ยงโรค หรือการเกิดโรคต่าง ๆ ที่ยังไม่แสดงอาการออกมา ซึ่งข้อดีของการพบอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ คือเราสามารถที่หยุดยั้งปัญหานั้นได้ทัน ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อีกด้วย 

การ ตรวจสุขภาพ เบื้องต้น 

สำหรับการตรวจสุขภาพนั้นแพทย์จะแนะนำให้ตรวจเป็นประจำทุก 1 ปี แต่สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษอาจจะต้องเพิ่มจำรวนครั้งให้บ่อยขึ้นตามคำสั่งของแพทย์ สำหรับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับคนทุกวัย มีดังนี้

ตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาดีชนีมวลกาย ตรวจร่างกายเบื้องต้น ซึ่งการตรวจแบบนี้จะสามารถแยกโรคได้เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้น 

ตรวจสุขภาพด้วยการปัสสาวะ จะช่วยวินิจฉัยการเกิดโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น โรคเบาหวาน

ตรวจสุขภาพทำงานของไต เพื่อตรวจดูค่าครีเอติน ที่เป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อ และค่า BUN ที่เป็นของเสียจากการย่อยสลายโปรตีน เพื่อเป็นการประเมินความสามารถและการทำงานของไตว่ายังคงขับของเสียได้ดีหรือไม่ 

ตรวจสุขภาพความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพื่อเป็นการหาความปกติของส่วนประกอบเลือด ซึ่งได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ความเข้มข้น เกล็ดเลือด โดยการตรวจเลือดจะสามารถบอดถึงสภาวะความผิดปกติของระบบเลือดได้ 

ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพจากการเช็คไขมันในเลือด เพื่อเป็นการวัดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ นอกจากนี้ยังเป็นการวัดไขมันคอเลสเตอรอลดีและไม่ดี เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ 

ตรวจสุขภาพจากสารบ่งชี้มะเร็ง ประกอบไปด้วยมะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก ที่อาจเกิดได้กับผู้ชายในทุกช่วงวัย 

ตรวจอุจจาระ เพื่อการวินิจฉัยถึงโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ภาวะลำไส้ติดเชื้อ พยาธิ หรือหากอุจจาระมีเลือดปนออกมา ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ได้ 

นอกจากนี้สุภาพสตรีทุกคนก็จำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยตรง เช่น มะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะ 

ติดตามอาหารเพื่อสุขภาพ และติดตามข่าวสุขภาพอื่นๆ เช่น “เอ็นเข่าขาด” จะยังสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ แล้วจะออกแบบไหนดี