เช็กให้ชัวร์! 5 สิ่งที่ต้องเช็คก่อนที่จะ จองโรงแรมหลังโควิด -19

จริงอยู่ที่โลกเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน แต่การมาถึงของโควิด-19 ช่วยเร่งให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเร็วขึ้นจนอาจกลายเป็นการพลิกหน้าตลบหลังไปเลย อย่างน้อยที่สุดนอกจากสุขภาพและวิถีชีวิตของเราที่จะต้องเปลี่ยนไปแล้ว โฉมหน้าของธุรกิจการท่องเที่ยวก็เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นกัน และเพื่อให้เรายังสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจไปพร้อม ๆ กับความอุ่นใจที่จะไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 นักท่องเที่ยวจึงควรเช็กอะไรบ้างก่อนที่จะ จองโรงแรมหลังโควิด -19 สิ่งเหล่านี้ให้มั่นใจก่อนลงมือจองโรงแรมสำหรับทริปต่อไป 5 สิ่งที่ต้องเช็คก่อนที่จะ จองโรงแรมหลังโควิด -19 1. ความใส่ใจของโรงแรมต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส เพื่อให้มั่นใจว่าโรงแรมมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องมั่นใจก่อนจองโรงแรมครั้งต่อไปคือความตื่นตัวของโรงแรมและมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ของไวรัสทั้งจากแขกสู่แขก […]

Posted on 6:30 am