เราจะสามารถต่อสู้กับ โรคไตเสื่อม ด้วยการกินอาหารที่ใช่ได้อย่างไร

โรคไตเสื่อม เกิดกับคนที่เป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และยังมีในส่วนของพันธุกรรมที่อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆได้ ซึ่งแต่ละโรคที่กล่าวมานั้นล้วนเกิดจากความพกพร่องจากกระบวนการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะในร่างกาย จนมีผลกระทบไปถึงส่วนไต วิธีรับมือกับ โรคไตเสื่อม ไต มีหน้าที่อย่างไร โดยปกติในแต่ละคนจะมีไตอยู่ 2 ข้าง จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกับเครื่องกรองน้ำ จะกรองของเสียต่างๆ ที่ร่างกายไม่ต้องการ และพวกสารเคมี สารพิษ ที่เข้ามาในร่างกายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่ถ้าหากในแต่ละวันๆ ที่ไตจะต้องทำงานอย่างหนักมากเกินไป […]

Posted on 6:30 am