โรคไข้หวัดใหญ่ โรคประจำฤดูกาลที่ใครๆก็สามารถเป็นได้ในประเทศไทย

โรคไข้หวัดใหญ่ ถือว่าเป็นโรคประจำท้องถิ่นในประเทศไทยเพราะว่าสามารถแพร่ระบาดได้ในประเทศไทย ตลอดเวลาเพราะเนื่องจากเป็นประเทศที่มีความร้อนชื้นและมีอุณหภูมิที่ง่ายต่อการแพร่กระจายของ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งในฤดูฝนโรคไข้หวัดใหญ่นี้จะสามารถระบายอากาศได้ดีที่สุดกว่าฤดูอื่นๆ โรคไข้หวัดใหญ่ ที่มีสายพันธุ์ A(H1N1) มีความรุนแรงมากที่สุด ซึ่ง โรคไข้หวัดใหญ่ นี้จะมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์นั่นก็คือสายพันธุ์ A B คือ1A (H3N2), 2 A […]

Posted on 3:02 pm

“ไข้หวัดใหญ่” อีกหนึ่งในโรคที่ติดง่าย ป่วยง่าย ใครๆก็เสี่ยง

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ใคร ๆ ก็เป็นได้ เพราะโรคนี้สามารถที่จะเป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย และสามารถเป็นได้ตลอดทั้งปี แต่โรคไข้หวัดใหญ่จะมีการระบาดหนักในช่วงของหน้าฝน และหน้าหนาว โดยสามารถแบ่งออกได้ทั้งสิ้นจำนวน 3 สายพันธุ์ คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ C […]

Posted on 6:30 am