ยืด เหยียดง่ายๆ ช่วยรักษาอาการของโรค “หมอนรองกระดูกเสื่อม”

หมอนรองกระดูกเสื่อม เป็นโรคชนิดหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน สามารถเกิดโรคนี้ได้ตั้งแต่อายุ 25 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่เสี่ยงในการเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม ก็คือ ผู้สูงอายุ หรือคนชรา นอกจากผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้ว ผู้ที่มีความเสี่ยงในโรคนี้อีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มคนที่ต้องยืนเป็นเวลานาน นั่งเป็นเวลานาน หรือต้องเดินเป็นเวลานานติดต่อกันหลายชั่วโมงจากการทำงาน เพราะสาเหตุที่เกิดจากการยืน นั่ง เดิน  เป็นเวลานาน ๆ […]

Posted on 6:30 am