“มะเร็งเต้านม” เรื่องราวภัยร้ายใกล้ตัว ที่คุณผู้หญิงทุกคนต้องระวัง

มะเร็งเต้านม ถือเป็นภัยร้ายใกล้ตัวผู้หญิงเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิงนั้น มีสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับมะเร็งชนิดอื่น ๆ จากสถิติพบว่า 10-12 เปอร์เซ็นต์ของประชากรเพศหญิงทั้งหมดป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม และยังพบอีกว่าในแต่ละปีทั่วโลกมีประชากรเพศหญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ดังนั้น “มะเร็งเต้านม” จึงกลายเป็นภัยร้ายที่อยู่ใกล้ของผู้หญิง ทำความรู้จักกับ “มะเร็งเต้านม” มะเร็งเต้านมเกิดจากการที่เนื้อเยื่อผิดปกติเกิดขึ้นบริเวณท่อน้ำนมหรือบริเวณต่อมน้ำนม และมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติจนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง มะเร็งเต้านมมีความน่ากลัวตรงที่เซลล์มะเร็งที่อยู่บริเวณท่อน้ำนมหรือบริเวณต่อมน้ำนม สามารถแพร่ไปสู่อวัยวะสำคัญหลัก […]

Posted on 6:30 am