โทษของสเตียรอยด์ ยาดี ที่ขึ้นชื่อว่าสามารถรักษาได้ครอบจักรวาล

ทางการแพทย์ได้ทำการสังเคราะห์สเตียรอยขึ้นมา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย แต่ด้วยความรุนแรงของสเตียรอยด์ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใช้นั้น มีความรุนแรงมากกว่าฮอร์โมนสเตียรอยด์ที่ร่างกายผลิตขึ้นมา การนำสเตียรอยด์สังเคราะห์มาใช้ จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ในทางการแพทย์ที่นำมารักษาผู้ป่วยยังต้องมีความจำเป็นต้องที่จะใช้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เท่านั้น จะไม่ใช้สเตียรอยด์พร่ำเพื่อ เพราะ โทษของสเตียรอยด์ มีความร้ายแรงมาก พอ ๆ กับคุณประโยชน์อันหลากหลายที่อยู่ในตัวของสเตียรอยด์ สเตียรอยด์ คือ ฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเพื่อปรับสมดุล หรือทำหน้าควบคุมให้กับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย […]

Posted on 6:30 am