เรื่องจริงของแสงสีฟ้า นำเสนอถึงอันตรายของรังสีบนหน้าจอโทรศัพท์

ในยุคที่เรามีโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ติดตัวกันเกือบตลอด 24 ชั่วโมง แสงสีฟ้าก็กลายเป็นสิ่งที่หลายคนค่อนข้างกังวลใจกันมาก เนื่องจากมีหลายแหล่งข้อมูลที่พยายามนำเสนอถึงอันตรายของรังสีชนิดนี้ วิธีรักษาสุขภาพ บ้างก็บอกเล่าในลักษณะที่เกินความจริงมากไปหน่อย บ้างก็ตั้งใจบิดเบือนเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการขายสินค้า คนส่วนใหญ่จึงเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ เรื่องจริงของแสงสีฟ้า นี้ และนำไปสู่การดูแลตัวเองที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก  เรื่องจริงของแสงสีฟ้า สำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เรื่องจริงของแสงสีฟ้า แม้ว่าเราจะใช้โทรศัพท์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน และอยู่ใกล้กับหน้าจอมากเป็นพิเศษ แต่ปริมาณและค่าความเข้มข้นของแสงสีฟ้าก็ไม่เพียงพอที่จะทำลายชั้นผิวของเราได้ หมายความว่ามันจะไม่ทำให้เกิดฝ้า กระ […]

Posted on 11:38 pm