รู้หรือไม่? ในแต่ละปีเราต้องทำการ ตรวจสุขภาพ ด้านใดบ้าง ?

การ ตรวจสุขภาพ อย่างสม่ำเสมอถือเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานที่คนในแต่ละช่วงวัยจำเป็นต้องทำ ซึ่งการตรวจสุขภาพนอกจากจะสร้างความอุ่นใจให้กับเราได้แล้ว ยังช่วยป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย เพราะจุดมุ่งหมายสำคัญของการตรวจสุขภาพนั้น ก็เพื่อเป็นการค้นหาค้นหาความเสี่ยงโรค หรือการเกิดโรคต่าง ๆ ที่ยังไม่แสดงอาการออกมา ซึ่งข้อดีของการพบอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ คือเราสามารถที่หยุดยั้งปัญหานั้นได้ทัน ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อีกด้วย  การ ตรวจสุขภาพ เบื้องต้น  สำหรับการตรวจสุขภาพนั้นแพทย์จะแนะนำให้ตรวจเป็นประจำทุก […]

Posted on 6:30 am