ทำความรู้จักกับสาเหตุและวิธีรักษาอาการ “ประจำเดือนมาไม่ปกติ”

หลายคนอาจเคยเจอกับปัญหาของการที่ ประจำเดือนมาไม่ปกติ บางคนมาเดือนเว้นเดือน บางคนมาหนึ่งเดือนเว้นไปอีกสามเดือน รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นไม่ปกติ เพราะขึ้นชื่อว่าประจำเดือน ก็ต้องมาทุกเดือน แต่บางคนไม่ทราบถึงสาเหตุของการที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ แต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการขาด ๆ หาย ๆ ของการเป็นประจำ  โดยปกติแล้วรอบเดือนของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน  แต่จะอยู่ในช่วง 21-36 วัน โดยการนับจากวันแรกของการเป็นประจำเดือน เพราะ ประจำเดือน […]

Posted on 6:30 am