วิธีการที่จะ “เพิ่มภูมิคุ้มกัน” ให้กับสุขภาพในสภาวะโลกที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

ปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม มลภาวะทางอากาศ หรืออย่างสถานการณ์ปัจจุบันกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราทั้งทางตรง และทางอ้อม แต่หากเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง หรือมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วล่ะก็ เราจะมีสิ่งที่เปรียบเสมือนเกราะกำบังเหล่าสภาวะอันเลวร้ายได้มากกว่าคนทั่วไปนั่นเอง ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าจะมีวิธีใดบ้างที่จะช่วย เพิ่มภูมิคุ้มกัน ให้กับสุขภาพร่างกายเราได้บ้าง ดังต่อไปนี้ วิธีที่จะช่วย “เพิ่มภูมิคุ้มกัน” […]

Posted on 6:30 am