รู้หรือไม่! หากคุณเป็น โรคหอบหืด ก็สามารถออกกำลังกายได้

โรคหอบหืด เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจที่มีความไวเกินของหลอดลม (Trachea)  ในการตอบสนองต่อสารภูมิแพ้และอื่นๆ  แต่ในขณะเดียวกันโรคหอบหืดจะมีอาการหายใจลำบาก  แน่นหน้าอก  ไอ  หายใจลำบาก  มีเสียงดังหวีดๆ ฮืดๆ อาการจะเป็นบ่อยที่สุดในตอนกลางคืนและช่วงเช้ามืด  บางคนอาจจะเป็นแบบตลอดทั้งวัน  จะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค  เนื่องจากหลอดลมตีบ  และการอุดกลั้นของหลอดลม วิธีการออกกำลังกายในผู้ที่เป็น โรคหอบหืด วิธีการออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหอบหืด  จะมีสิ่งที่ควรคำนึงในการวางแผนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี  และลดอัตราเสี่ยงให้อาการบรรเทาลง  […]

Posted on 6:30 am