“เชื้อรา” หลังน้ำท่วมที่ยังสร้างปัญหาให้เราได้แบบไม่รู้จบ!

ด้วยประเทศไทยในปี 2563 นี้พายุใหญ่เข้ามาหลากหลายลูกเหลือเกิน โดยทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยส่งผลให้บ้านพักอาศัยโรงงาน โรงพยาบาล หรือสถานที่ราชการอาจจะเกิดสภาวะน้ำท่วมขึ้นได้แต่เมื่อน้ำลดแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มาในช่วงน้ำท่วมนี้อย่างเห็นได้ชัดเจน เชื้อรา ที่เกิดตามผนังอาคารบ้านเรือน “เชื้อรา” ตามผนังบ้านเรือน ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้าง? เชื้อราจัดว่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติและเป็นชิ้นส่วนหรือสปอร์ที่เชื้อราสร้างขึ้นเพื่อแพร่กระจายพันธุ์หรืออาจจะฟุ้งกระจายในอากาศ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจ หรือภูมิแพ้ไอจามน้ำมูกไหล และอาจจะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ถ้าร่างกายอ่อนแอและภูมิคุ้มกันบกพร่องสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคไต ทำให้อาจจะเกิดอาการรุนแรงเกิดขึ้นได้อีกด้วย เชื้อราอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติและไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารเองได้ […]

Posted on 11:45 am