รู้หรือไม่! อาหารไทยป้องกันโควิด -19 ได้ แต่จะมีเมนูอะไรบ้าง?

โรคนี้โควิดในปัจจุบันนี้อาจจะน่ากลัว แต่ถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจ ป้องกันตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อมีภาวะเสี่ยงก็กักตัว สังเกตุอาการดู 14 วัน และไปพบแพทย์เมื่อมีอาการน่ากังวล แต่คนไทยก็ยังรักษาวินัยร่วมมือร่วมใจ ทำให้ชาวโลกได้ทราบว่าเมืองไทยมีการสาธารณสุขที่ดีอันดับต้น ๆ ของโลกเลยทีเดียว และนอกเหนือไปกว่านั้น อาหารไทย ยังมีดี ไม่ใช่แค่อร่อยเพียงอย่างเดียว แต่อาหารไทยยังมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์บรรเทาอาการไข้ และยังช่วยป้องกันโรคนี้ได้อีกด้วย ซึ่งจริง […]

Posted on 6:30 am