อยากทาน “อาหารเจ” แต่อยากเพิ่มกล้ามเนื้อด้วย ควรกินยังไงถึงจะเข้าท่ากันนะ?

เป็นปัญหาโลกแตกพอสมควรสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้ออย่างมาก ในช่วงเทศกาลกินเจซึ่งมีทั้งสายสร้างกล้ามเนื้อที่ทานอาหารตามปกติ   และมีสายกล้ามเนื้อที่ทาน อาหารเจ  แต่ในสายของข้อหลังจะมีปัญหาที่สุดเพราะต้องกินตามความเชื่อยังไงไม่ให้กล้ามเนื้อมีปัญหาตามมา  เช่น  กล้ามเนื้อขาดการพัฒนา  การได้รับโปรตีนจากอาหารเจไม่ถึงเท่าที่ควร  หรือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ก็จริงอยู่ที่ใครทานอาหารเจ นอกจากจะไม่ได้สารอาหารจำพวก BCAA และกรดอะมิโนที่เพียงพอเหมือนเนื้อสัตว์ได้ แต่จริงๆ แล้วคนที่เล่นกล้ามสามารถทานอาหารเจและพัฒนากล้ามเนื้อได้  จะแนะนำดังนี้ “อาหารเจ” สำหรับคนเล่นกล้าม ทานโปรตีนต่อวันจากโปรตีนเกษตรเพิ่มขึ้น […]

Posted on 6:30 am