อาหารสำหรับผู้ป่วย “ไขมันในเลือดสูง” เลือกทานดีมีประโยชน์แน่นอน

ในเรื่องของอาหารสำหรับผู้ป่วยภาวะ ไขมันในเลือดสูง ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก หากเรายังทานอาหารที่เต็มไปด้วยคอลเลสเตอรอลหรืออาหารที่มีไขมันส่วนไม่ดีในปริมาณสูง ก็อาจส่งผลให้เข้าสู่ภาวะปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้ไขมันในเลือดสูง นำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย และโรคหลอดเลือดสมองได้ แต่เมื่อมองกลับไปแล้ว ภาวะไขมันในเลือดสูงที่เกิดขึ้นนี้ ปัจจัยหลักก็เกิดจากการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่ รองมาก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ การดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการสูบบุหรี่ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยต้องมีการคุมอาหาร เลือกทานเพื่อสุขภาพของร่างกาย การเลือกอาหารสำหรับผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดสูง ก็จะช่วยลดระดับคอลเลสเตอรอลลงได้ และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนี้อีกด้วย […]

Posted on 6:30 am