เราไม่ควรรับประทาน อาหารกลางวัน ในช่วงเวลาแบบไหนกันนะ

สำหรับอาหารทุกมื้อแล้ว ทุกมื้อถือเป็นมื้อที่สำคัญ ดังนั้นการกินอาหารให้ครบทุกมื้อถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตที่จะทำให้เรามีแรงในการทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันแถมยังทำให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยถ้าเรากินอาหารครบ 5 หมู่เป็นประจำ  ถึงแม้ทุกคนจะกินอาหารเป็นประจำและกินทุกมื้อก็ตามแต่การที่เรารับประทานอาหารผิดเวลาก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นเดียวกัน ในมื้อกลางวันเป็นอาหารที่จะช่วยให้เรามีแรงในการทำงานในช่วงบ่ายต่อไปแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้น การรับประทาน อาหารกลางวัน เกินเวลาก็จะทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติโดยเฉพาะถ้าเรากินหลังเวลา 13:00 น   อาหารกลางวัน ควรทานเวลาไหน ในช่วงเวลา 13:00 น ถึง 15:00 น  […]

Posted on 6:30 am