“ไข้หวัดใหญ่” อีกหนึ่งในโรคที่ติดง่าย ป่วยง่าย ใครๆก็เสี่ยง

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ใคร ๆ ก็เป็นได้ เพราะโรคนี้สามารถที่จะเป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย และสามารถเป็นได้ตลอดทั้งปี แต่โรคไข้หวัดใหญ่จะมีการระบาดหนักในช่วงของหน้าฝน และหน้าหนาว โดยสามารถแบ่งออกได้ทั้งสิ้นจำนวน 3 สายพันธุ์ คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ C […]

Posted on 6:30 am