“สถานการณ์ของฝุ่น” ทำให้สุขภาพทางกายของมนุษย์ย่ำแย่ถึงขีดสุด

บอกเลยว่าปัจจุบันนั้นมีสถานการณ์ที่ทำให้มนุษย์เรานั้นมีสุขภาพที่ย่ำแย่ได้ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับฝุ่นละอองให้ได้ฟังกันอยู่เกือบทุกๆวัน ในช่วงหนึ่งที่ทำให้เรานั้นเห็นว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เราทุกๆคนควรจะมีการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขนั้นไม่ได้มีความยาก แต่มันอยู่กับปัจจัยของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน อย่างเช่น เรื่องของรถยนต์ของแต่ละบ้าน หากคุณมีการลดตัดทอนลงไปในการขับขี่ในถนนหนทาง คุณก็จะพบว่าค่าของฝุ่นนั้นสามารถที่จะฟื้นฟูให้มีอากาศที่ดีได้ แต่พอดีว่าแต่ละคนนั้นมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน บางคนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีรถยนต์กันหลายๆคันในแต่ละบ้าน ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันนั้น สถานการณ์ของฝุ่น จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ในสังคมเป็นอย่างมาก “สถานการณ์ของฝุ่น” อันตรายอย่างไร สถานการณ์ของฝุ่นในปัจจุบันนั้นจะยิ่งทวีมีแต่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ฝุ่นทางรถยนต์เท่านั้น […]

Posted on 6:30 am