อวัยวะ ภายในร่างกายทุกส่วนทำงานอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

เราทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน ซึ่งทุกคนก็มีวันหยุดเป็นของตัวเราเองบางคนอาจจะทำงานหยุด 1 วันใน 1 อาทิตย์บางคนก็อาจจะหยุด 2 วัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหยุดทำงานเลยนั่นก็คือ ร่างกายของเรา อวัยวะ ทุกส่วนยังทำงานอยู่ตลอดเวลาทุก 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นหัวใจที่ยังเต้นอยู่เพื่อสูตรฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สมองของเราที่ยังคอยสั่งการส่วนต่าง […]

Posted on 6:30 am