อยู่ก่อนแต่ง เสี่ยง “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ?? จริงหรือ ??

ในสังคมยุคปัจจุบัน เรามักจะได้ยินคำว่า “อยู่ก่อนแต่ง” จนเคยชิน แต่สำหรับสังคมไทยบางกลุ่มก็ยังคงรับกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ ในกลุ่มวัยรุ่น หรือวัยทำงานมักมองว่าเรื่อง “อยู่ก่อนแต่ง” เป็นเรื่องธรรมดา ใคร ๆ ในสมัยนี้เค้าก็อยู่ก่อนแต่งกันทั้งนั้น        การ “การอยู่ก่อนแต่ง” เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี ทำให้คนสองคนมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น มีเวลาเรียนรู้กันและกัน ความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาการใช้ชีวิต ประหยัดค่าใช้จ่าย […]

Posted on 11:54 am