รู้จักกันหรือไม่?กับ “ไรฝุ่น” ภัยร้ายที่จะก่อโรคภูมิแพ้ให้กับคุณ

ถ้าคุณกำลังมีอาการเช่นนี้ น้ำมูกไหลและมีสีใส จาม หรือรู้สึกเหมือนเป็นหวัดตลอดเวลา แสบจมูก คันจมูก คันตา หรือมีอาการตาแดง แสดงว่าคุณอาจจะกำลังพบเจอกับโรคที่เรียกว่า ภูมิแพ้ แต่โรคภูมิแพ้นั้นมีหลากหลายสาเหตุขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยจะแพ้สิ่งใด แพ้อากาศ แพ้เกสรดอกไม้ หรือแพ้ ไรฝุ่น  ประเด็นหลักที่เราจะพูดถึงในวันนี้ คือ อาการภูมิแพ้ที่เกิดจากไรฝุ่น ซึ่งอาการภูมิแพ้ที่เกิดจากไรฝุ่นนั้น พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยสาเหตุที่เกิดจากไรฝุ่นอยู่จำนวนมาก […]

Posted on 6:30 am