หญิงตั้งครรภ์สูบบุหรี่ “เสี่ยงแท้ง” และยังเป็นอันตรายต่อเด็กในท้องอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือบุหรี่  เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำใบยาสูบมาตากแห้ง และผ่านวิธีการต่าง ๆ ทางเคมีโดยองค์ประกอบของบุหรี่จะประกอบไปด้วยสารเคมีหลากหลายชนิด แต่สารเคมีที่มีความโดนเด่น หรือเป็นตัวหลักในบุหรี่มีชื่อว่า นิโคติน (Nicotine) โดยนิโคติน (Nicotine) เป็นสารที่เป็นองค์ประกอบหลักของ “บุหรี่” ซึ่งมีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบประสาท ซึ่งจะส่งผลต่อกลไกการทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ หากยังสูบบุหรี่อยู่ในขณะตั้งครรภ์จะ เสี่ยงแท้ง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทารกในครรภ์  […]

Posted on 6:30 am