ชาวออฟฟิศต้องรู้!! “นั่งทำงานผิดท่า” อันตรายต่อสุขภาพ

ในยุคสังคมเช่นนี้ ส่วนใหญ่แล้วประชากรโลกเกือบครึ่ง ต่างก็นั่งทำงานอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการนั่งทำงานหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์ หรือการพิมพ์งานกับคอมฯเช่นนี้ มักส่งผลให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบ หรืออาการเจ็บชาได้ หากว่าเรา นั่งทำงานผิดท่า หรือนั่งท่าที่ฝืนธรมมชาติเป็นเวลานาน ๆ โดยหนุ่มสาวชาวออฟฟิศส่วนใหญ่ จะคิดว่าอาการเหล่านี้ เป็นเพียงการปวดเมื่อยทั่วไปเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว การนั่งพิมพ์งานหน้าโต๊ะคอมนาน ๆ จะส่งผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพได้มากถึงขั้นอันตรายร้ายแรงได้เลย “นั่งทำงานผิดท่า” อันตรายอย่างไร […]

Posted on 6:30 am