วิธีดูแลผู้ป่วยโรค “ซึมเศร้า” รับมือได้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ด้วยสภาวะความเครียด การแข่งขัน สภาพสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนในสังคมล้วนแต่มีความวิตกกังวลจนทำให้หลายคนแบกรับความรู้สึกท้อแท้ หดหู่กับสิ่งที่เจอในแต่ละวันไม่ไหว ทำให้เกิดอาการซึมเศร้า หากร้ายแรงอาจถึงขั้นฆ่าตัวตาย หรือไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ โดยโรค ซึมเศร้า นั้นถือเป็นอาการป่วยชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อทั้งร่างกาย และจิตใจ หากไม่ได้รับการรักษาที่ดีอาจไม่มีวันหายขาดได้ ยิ่งถ้าหากมีคนใกล้ชิด หรือคนในครอบครัวมีอาการนี้ ให้ตั้งสติ ทำความเข้าใจเสียก่อนเพราะโรคนี้เป็นอาการทางจิตใจ ที่ต้องใช้ใจบวกกับยารักษาควบคู่กันไป โดยมีวิธีรับมือได้ไม่ยาก […]

Posted on 6:30 am

หายขาดได้ถ้าคนในครอบครัวสร้างกำลังใจและการเอาใจใส่กับ “โรคซึมเศร้า”

ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีการแข่งขันกันสูงมากในยุคปัจจุบัน จึงทำให้ได้รับความกดดันบางคนอาจจะเป็นโรคหนึ่งที่ไม่รู้ตัวอย่างการเป็น โรคซึมเศร้า ซึ่งโรคนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนผู้นั้นจะเป็นคนที่อ่อนแอล้มเหลวแต่อย่างใด เพียงเป็นอาการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งโดยอาจจะเกิดจากสาเหตุ การสูญเสียการผิดหวังและเกิดขึ้นตามพันธุกรรม ซึ่งไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นโรคภาวะทางจิตใจกันมากขึ้น โรคซึมเศร้า สามารถหายขาดได้ โรคซึมเศร้า นั้นซึ่งเป็นภาวะการเศร้าซึมมากกว่าอารมณ์เศร้าต่างกับโรคทางอารมณ์หรือโรคไบโพล่า โดยจะมีสารกระตุ้นบางชนิดที่ทำให้เกิดการซึมเศร้าที่รุนแรงมากขึ้น โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือพันธุกรรมสภาพจิตใจ และการเผชิญสถานการณ์ที่เลวร้ายเมื่อปัจจัยต่างเหล่านี้รวมกันจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นได้  โดยหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าก็คือความเครียดผู้ป่วยบางคน อาจจะไม่มีประสบการณ์รับมือกับความเครียดต่างๆ และส่วนมากมักพบผู้ป่วยว่ามีความผิดปกติของระดับสารเคมีในสมองที่รักษาอาการสมดุลของอารมณ์ได้ไม่ดีพอ ทั้งยังเกิดมาจากสภาพจิตใจโดยการเลี้ยงดูถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้การถูกตามใจหรือการมองโลกในแง่ลบตลอดเวลา […]

Posted on 6:30 am