“บริจาคเลือด” เรื่องง่ายๆที่หลายคนควรต้องรู้ก่อนไปบริจาค

ปัจจุบันธนาคารเลือดของประเทศไทยนั้น มีภาวะเลือดสำรองขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการเชิญชวนผู้คนมากมายให้ออกมาช่วยกัน บริจาคเลือด เพื่อไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือด การบริจาคเลือด จึงเป็นการช่วยชีวิตผู้อื่นที่สามารถทำได้ง่ายและเร็วที่สุด คนทั่วไปสามารถบริจาคได้ โดยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีข้อกำหนดตามที่ได้ระบุไว้ของสภากาชาด โดยเลือดของผู้บริจาคจะมีทั้งเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด พลาสม่า เมื่อบริจาคเลือดแล้ว เลือดจะถูกส่งเข้ากระบวนการทดสอบ แยกส่วนประกอบและจัดเก็บต่อไป คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการ บริจาคเลือด มีน้ำหนัก 45 […]

Posted on 6:30 am