การดูแลเด็กอย่างถูกวิธี เพื่อพัฒนาการที่ดีและเจริญเติบโตสมวัย

เด็กมีหลายช่วงอายุและวิธีการดูแลจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงร่วมถึงการพัฒนาการ การทานอาหารแต่หลักเลยการดูเด็กต้องมีความสะอาดเป็นอันดับหนึ่ง โดยเด็กแรกเกิดเพราะภูมิคุ้มกันยังไม่มี  จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากเลยค่ะ ทั้งการดูแลสุขภาพ และการเอาใจด้านความสะอาดกับเด็กเป็นอย่างมากเลยค่ะ โดย การดูแลเด็กอย่างถูกวิธี จำเป็นต้องมีความอ่อนโยนและการดูแลแบบใกล้ชิดเป็นพิเศษเพราะช่วงแรกเกิดเด็กๆ ต้องห้ามคาดสายตาเลยค่ะ เพราะเด็กแรกเกิดยังไม่รู้ภาษาด้วยค่ะ การดูแลเด็กอย่างถูกวิธี ที่ต้องใส่ใจในการเลี้ยงดู การดูแลเด็กอย่างถูกวิธี ในช่วงเด็กแรกเกิด 1 เดือน ต้องดูแลการเรื่องการให้นมต้องปลุกเด็กให้ทานนม ทุก 4 […]

Posted on 2:36 pm