“การเก็บยา” ให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันยาหมดสภาพการใช้งาน

เชื่อว่าทุก ๆ บ้าน ต้องมียาติดบ้านคนแน่นอน เนื่องจากอาการเจ็บป่วยบางอย่างไม่ต้องเดินทางเข้าแพทย์สามารถซื้อยาจากเภสัชกรได้ หรือบางครั้งพบแพทย์ก็จะสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วย สิ่งที่หลายคนมักจะลืมกันไป คือ การเก็บยา หลายคนคิดว่ายาจะเสื่อมสภาพหรือตัวยาเสื่อมสลายนั้นก็ต่อเมื่อถึงวันหมดอายุ ซึ่งถ้าสังเกตจริง ๆ การบรรจุยามาจะยากกันมาก ดังนั้นยาสามารถเสื่อมสภาพได้ก่อนวันหมดอายุ ถ้าเก็บรักษาไม่ดีพอ หลัก การเก็บยา ให้ถูกวิธี ป้องกันยาหมดสภาพการใช้งาน หลักการที่จะนำมาอธิบาย […]

Posted on 6:30 am