ธาราบำบัด หรือการออกกำลังกายในน้ำ สามารถรักษาโรคได้อย่างไร

หลายท่านอาจจะคิดถึงการออกกำลังกายบ้าง แต่คงมีส่วนน้อยที่คิดไปถึงการออกกำลังกายในน้ำ การเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายในน้ำ มีความหมายเดียวกับศัพท์ “ธาราบำบัด” (Aquatic Therapy) หมายถึงการบำบัดรักษาโรคและอาการผิดปกติต่างๆ ด้วยการให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวหรือลอยตัวในน้ำ และใช้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของน้ำ เรื่องแรงลอยตัว (buoyancy force) มาช่วยพยุงร่างกายของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ลดแรงกระแทก และช่วยบรรเทาความเจ็บปวด  ซึ่งการที่ผู้ป่วยอยู่ในระดับน้ำที่ลึกมากเท่าใด ก็เท่ากับจะได้รับแรงช่วยพยุงร่างกายจากน้ำได้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย  ขณะเดียวกัน คุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของน้ำคือ […]

Posted on 6:30 am