วิธี การสร้างสมาธิให้เด็ก ยุคใหม่กับปัญหาที่พบบ่อยในปัจจุบันนี้

ในยุคที่เด็กและเยาวชนเติบโตท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีล้ำยุค การอบรมเลี้ยงดูเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ทั้งทางกาย ใจ และสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่กับเด็ก ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ วันนี้เลยจะมาแนะนำวิธี การสร้างสมาธิให้เด็ก หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดตอนนี้ การสร้างสมาธิให้เด็ก ยุคใหม่ ปัญหาของเด็กที่พบบ่อยขึ้นและเป็นความไม่สบายใจของคุณพ่อคุณแม่ก็คือ สมาธิสั้น โดยมีอาการขาดสมาธิ ขาดการไตร่ตรองและอยู่ไม่นิ่ง โดยอาจเป็นได้ทั้งสมาธิสั้น และสมาธิสั้นเทียมซึ่งหมายถึง เด็กมีปัญหาบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่จนทำให้แสดงออกเหมือนคนสมาธิสั้น […]

Posted on 6:30 am