การฝังเข็ม ก่อนการผ่าตัดอาจจะช่วยลดการใช้ยาระงับปวดกลุ่มโอปิออยด์ได้

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการระงับปวดภายหลังการผ่าตัด ที่มีการนำเสนอในการประชุมประจำปีของ ANESTHESIOLOGY พบว่า การฝังเข็ม ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบที่ใช้ในสนามรบนั้นจะช่วยลดการใช้ยาระงับปวดกลุ่มโอปิออยด์ภายหลังการผ่าตัดได้มากถึงครึ่งหนึ่ง อีกทั้งผลการวิจัยในครั้งนี้อาจจะช่วยลดการติดยาเสพติดได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยนี้ยังไม่ได้รับการทบทวนหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด การฝังเข็ม ก่อนการผ่าตัด โดยการวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ทหารผ่านศึกษที่ได้รับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์ John D. Dingell VA ในเมืองดีทรอยด์ มีกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก และกลุ่มอื่นๆ จะเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดหลายอย่างเช่น การกำจัดถุงน้ำดี […]

Posted on 6:30 am