การดูแลสุขภาพช่วงตั้งครรภ์ ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

การตั้งครรภ์ ต้องมีวิธีการดูแลอย่างถูกวิธี ไม่ว่าจะการกินอาหารและการบำรุงครรถ์ ตลอดช่วง 9 เดือน และการห้ามรับประทานอาหาร และยาที่ไม่ได้สำหรับจัดไว้สำหรับการตั้งครรภ์ การแต่งตัว การฝึกสภาพจิตใจเพราะ ช่วงที่ขนาดตั้งครรถ์จะเป็นคนที่ขี้น้อยใจและใจบอบบาง ต้องฝึกจิตตรงนี้เป็นอย่างมากที่สุดเลยค่ะ เพราะตามความเชื่อของคนไทย ขอแนะนำ การดูแลสุขภาพช่วงตั้งครรภ์ โดยคนตั้งครรภ์ห้ามเย็บผ้าจะทำให้ลูกในท้องไม่สมประกอบ การติดเข็มกลัดกันความชั่วร้ายเข้ามาหาลูกน้อยที่อยู่ในครรถ์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของคนไทยค่ะ ส่วนชาวต่างชาติจะไม่มีความเชื่อด้านนี้เลย คุณแม่มีวิธีการดูแลอย่างไรบางไปดูกันค่ะ การดูแลสุขภาพช่วงการตั้งครรภ์ […]

Posted on 2:37 pm