เพิ่งออกจาก Ketogenic Diet มา จะกลับมากินยังไงไม่ให้ร่างกายโยโย่

การทานอาหารย่อมทานเพื่อการดำรงชีวิตของร่างกายตามกลไกของมนุษย์อยู่แล้ว  ซึ่งการกินและการลดน้ำหนักมาคู่กันเสมอ  ในปัจจุบันก็ยังมีสูตรวิธีกินในแบบต่างๆ  ที่แชร์ต่อๆ กันมา  ไม่ว่าจะการกินแบบ IF, Ketogenic Diet, Vegetarian Diet หรือการกินรูปแบบอื่นที่กินเพื่อลดน้ำหนัก ในบทความนี้จะเป็นการยกตัวอย่างการทานอาหารแบบKetogenic Dietซึ่งหลายคนทานอาหารสูตรนี้แล้วได้ผล  แต่ก็มีบางคนที่ไม่ได้ผลเลย  เนื่องจากเลือกวิธีการกินที่ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง การลดน้ำหนักด้วยวิธีการทานอาหารตามสูตรวิธีไม่เหมาะสม  ส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าที่คิดไว้  ซึ่งมีหลายคนที่ทานวิธีนี้ตามเพื่อนบ้าง  ตามคนรู้จักแนะนำมา  […]

Posted on 6:30 am