รู้หรือไม่!! ยาเสพติดที่ชื่อว่า กัญชา เราสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้จริงๆ

กัญชา ที่คนทั่วไปมองว่าเคยเป็นยาเสพติด ในปัจจุบันนี้ได้ถูกทำให้กลายเป็นยา ซึ่งคนทั่วไปควรที่จะมีสิทธิ์ในการได้ใช้รักษาโรคเพื่อตัวเอง และในประเทศไทยตอนนี้ควรปลดล็อคให้มีการศึกษากัญชาเพื่อให้นำไปสู่การใช้ได้ถูกต้อง ถูกวิธี  กัญชา สามารถนำมาใช้รักษาโรคได้ จากการสำรวจพบว่าในประเทศไทย มีคนแอบใช้กัญชาประมาณ 2 ล้านคน แต่มีเพียงแค่หมื่นคนเท่านั้นที่มีการขึ้นทะเบียนปลูกกัญชาอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งยังมีข่าวลือว่า ประเทศไทยมีการนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศ จึงทำให้เกิดความเป็นห่วงว่าจะมีการผูกขาดกลุ่มทุน ทั้งที่ประเทศไทยก็มีศักยภาพเพียงพอในการปลูก  องค์กร WHO ได้พยายามผลักดันกัญชาให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สารเสพติด […]

Posted on 3:42 pm