ภาวะ กล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis) อันตรายใกล้ตัวมากกว่าที่คิด!

จากกรณีของเด็กชายวัย 13 ปี ที่เสียชีวิตลงด้วยภาวะ กล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis) จึงทำให้ผู้คนเกิดความสนใจในการเกิดโรคนี้ขึ้นมาว่า แค่การสั่งให้เด็กชายอายุวัย 13 ปีนั้น ลุก – นั่ง เพียง 100 ครั้ง จะส่งผลให้เด็กเสียชีวิตได้ จึงเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่า ทำไมการลุก – นั่ง […]

Posted on 6:30 am