อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน กินอาหารถูกประเภทเลี่ยงการเกิดโรคร้ายแรง
Rojjana Liaseaum Posted on 9:38 pm

อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน กินอาหารถูกประเภทเลี่ยงการเกิดโรคร้ายแรง

ภาวะไขมันในเส้นเลือด ก่อให้เกิดความดันโลหิตสูงตลอดจนไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็จะทำให้เกิดการเส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดแตกในสมองทำให้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต อาหารเพื่อสุขภาพ และโรคหัวใจขาดเลือด ตลอดจนไตวายหากไขมันปอุตัดบริเวณไต ทำให้ฝอกไตตลอดชีวิต

ดังนั้นคำว่า you are what you eat ยังใช้ได้ดีในการส่งเสริมสุขภาพ ขอแนะนำ อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน ดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงในเรื่องการส่งเสริมทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและในอาหารบางประเภทที่อาจจะดูแล้วไม่มีไขมันสูงแต่ก็เสี่ยงทำให้ร่างกายได้รับไขมันมากกว่าที่คิด

อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน

อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน ที่จะส่งผลเสียต่อร่างกาย

อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน กลุ่มอาหารครีมเทียม

อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน อาหารประเภทแรกที่ควรเลี่ยง ก็คือ กลุ่มอาหารครีมเทียม อาหารเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ เป็นส่วนประกอบบางครั้งมันจะแอบแฝงอยู่ในเครื่องดื่มประเภท 3 in 1 หรือผงชงเครื่องดื่มต่างๆ ที่อาจจะมีทั้งโปรตีนและไขมันมาพร้อมๆกัน 

ซึ่งอาหารที่เรียกว่าUltra-Process ที่ผ่านกระบวนการการสังเคราะห์อาหารค่อนข้างสูงทำให้ร่างกายต่อต้านตลอดจนเกิดกับอาการอักเสบที่เส้นเลือด ถือว่าไม่ใช่อาหารในกลุ่มที่เกิดจากธรรมชาติ นั่นคือการรับประทานอาหารในกลุ่มธรรมชาติจะทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าเช่นโปรตีนจากเนื้อสัตว์  หรือไขมันจากสัตว์ หรือพืชทั่วไป ก็จะทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าและไม่ก่อให้เกิดอาการอักเสบที่เส้นเลือดในส่วนต่างๆ

อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน อาหารที่มีความหวานมากๆ

อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน อาหารประเภทที่สองที่ควรเลี่ยง ก็คือ อาหารที่มีความหวานมากๆ ที่ประกอบไปด้วยน้ำตาลสูงอาหารที่มีความหวานสูงสูง  รวมถึงน้ำผึ้งและผลไม้ที่มีรสหวานๆทุกประเภท ทำให้ร่างกายกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินให้หลั่งออกมาสูงทำให้ร่างกายดื้ออินซูลินและเกิดภาวะการเป็นเบาหวานได้ในอนาคต

นอกจากนี้น้ำตาลยังทำให้หลอดเลือดอักเสบได้ง่ายอีกด้วยผลทำให้หลอดเลือดตีบตันและอาจจะส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ทำให้มีโรคร้ายต่างๆตามมาได้ง่ายขึ้น

อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง

อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน อาหารประเภทที่สามที่ควรเลี่ยง ก็คือ อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง รวมถึงข้าวทุกประเภทควรจะควบคุมปริมาณให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเช่นมื้อละ 1 ทัพพี หลีกเลี่ยงขนมเบเกอรี่ประเภทต่างๆเพราะว่าอยู่ในกลุ่มแป้งซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบหนึ่ง

อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน อาหาร Trans fat

อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน อาหารประเภทที่สี่ที่ควรเลี่ยง ก็คือ อาหาร Trans fat ทุกประเภทเช่นเนยเทียมมาการีนประเภทต่างๆนั้นการรับประทานอาหารประเภทเบเกอรี่จึงควรรู้ส่วนประกอบว่ามีส่วนผสมของเนยมาการีนหรือไม่ทั้งที่เพราะขนมพวกเบเกอรี่นั้นจะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตและไขมันดังนั้นถ้าจะรับประทานอาหารประเภทนี้จึงควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

อย่ามองข้าม อาหารที่เสี่ยงต่อไขมันอุดตัน เหล่านี้แม้ว่าจะไม่มีปริมาณไขมันที่มองเห็นด้วยตาแต่ก็ส่งผลทำให้หลอดเลือดอุดตันได้สูงเพราะเนื่องจากจะส่งผลทำให้เส้นเลือดนั้นมีอาการอักเสบและเปราะได้ง่ายถ้าเส้นเลือดอักเสบและปลอกก็ทำให้เกิดอาการอุดตันได้ง่ายกว่าดังนั้นควบคุมการกินอาหารเหล่านี้ก็จะส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายดียิ่งขึ้น