อาหารเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ ที่ต้องควบคุมการรับประทานให้ดี
Rojjana Liaseaum Posted on 9:34 pm

อาหารเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ ที่ต้องควบคุมการรับประทานให้ดี

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ที่มีผู้ป่วยโรคนี้มากที่สุด วิธีดูแลสุขภาพ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีมากมาย มีทั้งที่ควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้ สำหรับส่วนที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็น อายุ เชื้อชาติ เพศ และส่วนที่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ การใช้ชีวิต การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ความอ้วน เป็นต้น

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราต้องป้องกัน ซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การรับประทานอาหารนั่นเอง อาหารเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ แต่การรับประทานอาหารนั้นก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

อาหารเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้

อาหารเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ รู้ไว้และควรหลีกเลี่ยง

อาหารเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ กลุ่มอาหารแรกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือ อาหารปิ้งย่าง ที่มีเนื้อสีแดงและมีมันติดที่เนื้อเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเนื้อแกะ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อเป็ด ซึ่งเนื้อเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสูง

อาหารเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ อาหารกลุ่มที่สอง คือ อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด เป็นอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางสารอาหาร มักมีโทษมากกว่าประโยชน์ ส่วนใหญ่มักจะมีไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว

อาหารเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ รู้ไว้และควรหลีกเลี่ยง
A bowl of green salad with tomatoes

อาหารเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ อาหารกลุ่มที่สาม คือ อาหารที่มีไขมันสูง อย่างเช่น หนังไก่ น้ำมันทอดกรอบ น้ำมันหมู กะทิ

อาหารเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ อาหารกลุ่มที่สี่ คือ อาหารที่ใช้นำมันในการทอดซ้ำบ่อยๆ อย่างเช่น กล้วยทอด ซึ่งการใช้น้ำมันทอดซ้ำบ่อยๆ นั้น เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

อาหารเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ อาหารกลุ่มที่ห้า คือ อาหารที่มีเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆ ได้แก่ แฮม ไส้กรอก กุนเชียง และมีสารที่ช่วยในการถนอมอาหาร อาหารประเภทนี้สร้างสารก่อมะเร็งมากยิ่งขึ้น

อาหารเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคต่างๆ
Woman cooking

อาหารเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ อาหารกลุ่มที่หก คือ อาหารที่มีน้ำตาลสูง ได้แก่ ขนม เบเกอรี่ อาหารประเภทนี้ไม่เพียงแต่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เท่านั้น ยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคความดัน และโรคไขมันในเลือดสูง

อาหารเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ อาหารกลุ่มที่เจ็ด คือ อาหารหมักดอง ได้แก่ ปลาร้า ปลาส้ม แหนม เนื้อเค็ม อาหารประเภทนี้มีส่วนประกอบของดินประสิว ถ้ารับประทานบ่อยจะก่อให้เกิดการสะสมและเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่