อาหารที่ช่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาในการรักษา
Rojjana Liaseaum Posted on 9:51 am

อาหารช่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาในการรักษา

ในปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูงมักพบบ่อยในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง อาหารเพื่อสุขภาพ เราจะสามารถสังเกตได้จากการวัดค่าความดันที่โรงพยาบาล โดยค่าที่บอกนั้นจะมีอยู่สามระดับ นั่นคือ ค่าที่มีระดับสูง ค่าปกติ และค่าที่มีระดับต่ำ ซึ่งค่าความดันโลหิตที่อยู่ในระดับปกตินั้นจะอยู่ที่ 120/80 ส่วนค่าความดันโลหิตที่มีค่าระดับสูงจะมีค่ามากกว่า 140/90 และค่าความดันโลหิตที่มีค่าระดับต่ำจะมีค่าน้อยกว่า 90 นั่นเอง

ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อพบว่าตัวเองเป็น อาหารช่วยโรคความดันโลหิตสูง มักจะใช้ยาในการรักษาทันที แต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาในการรักษาอีกเลย นั่นคือ การใส่ใจในเรื่องของอาหารการกิน ซึ่งอาหารที่จะควบคุมความดันโลหิตสูงได้นั้น จะต้องมีโพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม ไขมันดีสูง และกากใยจากผักและผลไม้เป็นองค์ประกอบของอาหารนั่นเอง

อาหารช่วยโรคความดันโลหิตสูง

อาหารช่วยโรคความดันโลหิตสูง ช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่ดี

อาหารช่วยโรคความดันโลหิตสูง ผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสูง

อาหารช่วยโรคความดันโลหิตสูง อาหารประเภทแรกที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตสูง คือ ผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสูง ซึ่งวิธีการสังเกตผักที่มีโพแทสเซียมสูงนั้นมักจะเป็นผักที่ใบสีเขียวเข้ม อย่างเช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักโขม เป็นต้น ซึ่งผักเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่ดี ส่วนผลไม้ที่มีแมกนีเซียมสูง อย่างเช่น ส้ม กล้วย ลูกเกด ลูกพรุน กีวี่ เป็นต้น 

อาหารช่วยโรคความดันโลหิตสูง อาหารกลุ่มธัญพืช

อาหารช่วยโรคความดันโลหิตสูง อาหารประเภทที่สอง คือ อาหารกลุ่มธัญพืช อย่างเช่น ถั่วต่างๆ เมล็ดทานตะวัน ควินัว เราสามารถนำมาหุงรับประทานร่วมกับข้าวหรือสามารถนำมาหุงทานแทนข้าวได้ อาหารประเภทนี้จะช่วยควบคุมความดันและควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ อย่างเช่น โรคหัวใจ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยลง

อาหารช่วยโรคความดันโลหิตสูง อาหารคลีน

อาหารช่วยโรคความดันโลหิตสูง อาหารประเภทที่สาม คือ อาหารคลีน อาหารประเภทนี้เป็นอาหารที่มีไขมันดีสูง มักจะมาจากสารอาหารที่มาจากธรรมชาติ ไม่ขัดสี มีการปรุงแต่งน้อยที่สุด อย่างเช่น ข้าวกล้อง รวมทั้งกรรมวิธีต่างๆ อย่างเช่น การย่าง การอบ การนึ่ง และการไม่ผ่านการทอด ซึ่งกรรมวิธีเหล่านี้ จะส่งผลให้ไขมันต่ำ