ประโยชน์ของอินทผลัม
ออม Posted on 5:50 pm

3 ประโยชน์ของอินทผลัม ผลไม้รถชาติหวานที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ

อินทผลัมผลไม้ที่มีรสชาติที่หวานเป็นเอกลักษณ์ นอกจากจะเป็นผลไม้ที่มีรสถชาติหวานและยังมีประโยชน์และคุณค่าในเรื่องของสารอาหารมากมาย เชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบว่าประโยชน์ของอินทผลัมมีอะไรบ้าง วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 ประโยชน์ของอินทผลัม ผลไม้รถชาติหวานที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่รักสุขภาพ และต้องทางในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากอินทผลัมมีความหวานอยู่มากเลยทีเดียว

ประโยชน์ของอินทผลัมดีต่อสุขภาพที่แอดอยากจะมาแนะนำ อย่างแรก คือ มีกากใยอาหารสูง ซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าในอาหารที่มีกากใยในอาหารสูงจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายที่ดี นอกจากนี้กากใยอาหารของอินทผลัมยังมีส่วนช่วยให้การย่อยอาหารช้าลงและช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไปอีกด้วย ดีต่อสุขภาพจะต่อทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วย

ประโยชน์ของอินทผลัมดีต่อสุขภาพที่แอดอยากจะมาแนะนำ อย่างที่สอง คือ ช่วยในเรื่องของระบบประสาทและสมองให้สามารถทำงานได้ดีและมีสมองที่แข็งแรงขึ้น เพราะในอินทผลัมจะไปช่วยลดสารอินเตอร์ลิวคิน 6 ในสมอง ที่เมื่อมีสารนี้ในสมองมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองได้

ประโยชน์ของอินทผลัมดีต่อสุขภาพที่แอดอยากจะมาแนะนำ อย่างที่สาม คือ ช่วยในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ให้คลอดง่ายขึ้น เนื่องจากในอินทผลัม จะไปช่วยในส่วนของการขยายมดลูก ซึ่งจะทำให้การคลอดลูกง่ายขึ้นและยังช่วยลดเวลาในการทำคลอดให้ใช้ระยะเวลาน้อยลงอีกด้วย

ทั้งหมดก็เป็นประโยชน์ในบางส่วนที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลไม้ที่มีชนิดหวานแต่ให้คุณค่าทางอาหารและประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ แต่ต้องระวังในเรื่องของปริมาณในการทานด้วย เนื่องจากความหวานและระดับน้ำตาลของอินทผลัมค่อนข้างที่จะสูง

ติดตามข่าวสุขภาพและติดตามโรคไข้เลือดออกภัยเงียบสุดอันตรายจากยุงลาย