ออม Posted on 5:31 pm

คิดก่อนสักเพื่อความปลอดภัย ถ้าไม่อยากมีรอยสักที่เจ็บปวด

รอยสักในประเทศไทย ถือว่ามีความนิยมมานานมากแล้ว ตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นจากการสักที่เกิดจากความศรัทธา และความเชื่อเฉพาะบุคคล ต่อมาด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เหตุผลในการสักของยุคสมัยนี้ ส่วนมากจะสักเพื่อความสวยงาม ความเท่ห์ รอยสักจึงเปลี่ยนไปเช่นกัน แต่อย่าลืม คิดก่อนสักเพื่อความปลอดภัย

ซึ่งในปัจจุบันรอยสักมีหลายรูปแบบ เช่น รอยสักน่ารักๆ สไตล์มินิมอล รอยสักตามความเชื่อ หรือบางกลุ่มนิยมสักชื่อ หรือใบหน้าของคนรักลงไปบนเรือนร่างของตนเอง แต่ก่อนที่จะมีรอย “สัก” บนเรือนร่างของตนเอง อย่าลืม คิดก่อนสักเพื่อความปลอดภัย !!!

วิธีการสักในปัจจุบัน

การนำเข็ม หรือใช้เหล็กแหลมจุ่มกับหมึก และนำมาแทงลงบนผิวหนัง เพื่อให้เกิดลวดลายต่าง ๆ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น สมัยนี้จึงมีเครื่องสักลายขึ้นมา เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

เลือกสักร้านไหนดี ที่ปลอดภัย

หากคิดจะมีรอยสักบนเรือนร่าง ต้องคิดให้เยอะสักนิด ว่าจะสักที่ร้านไหน ไม่ใช่คิดว่าสักร้านไหนก็ได้ ก็เหมือน ๆ กันนั้นแหละ เน้นสักลวดลายที่สวยไว้ก่อน ผิดนะคะ ถ้าคิดแบบนี้
สิ่งที่ร้านสักที่มีคุณภาพต้องมี คือ

⦁ เป็นสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ว่าเป็นสถานประกอบกิจการ การสักที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
⦁ การสักผิวหนังเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ 9 (18) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
⦁ ร้านสักต้องถูกสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดของบริเวณร้าน ทั้งภายนอก และภายใน
⦁ เครื่องมือที่ใช้ในการสักต้องทำความสะอาดอย่างถูกวิธี การทิ้งเข็ม หรืออุปกรณ์การสักที่ใช้เพียงครั้งเดียวต่อบุคคล ต้องมีการแยกทิ้งในส่วนของขยะติดเชื้อ ไม่ทิ้งในถังขยะทั่วไป

เพียงเท่านี้เราก็สามารถวางใจได้ระดับหนึ่ง ที่จะเลือกร้านสักให้มาวาดลวดลายบนเรือนร่างได้ ไม่ว่าจะเป็นรอยสักเล็ก ๆ ก็ไม่ควรมองข้ามที่จะเลือกร้านสักที่ไว้วางใจได้นะคะ

ติดตามข่าวสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่