โรคตับแข็ง เกิดจากปัจจัยที่มาจากหลายสาเหตุควรป้องกันอย่างไร
Rojjana Liaseaum Posted on 11:09 pm

โรคตับแข็ง เกิดจากปัจจัยที่มาจากหลายสาเหตุควรป้องกันอย่างไร

หน้าที่ของตับก็คือการสร้างน้ำดีร่างกายเพื่อย่อยสารอาหารต่างๆรวมถึงตับยังมีหน้าที่กำจัดสารพิษต่างๆออกจากร่างกายถ้าหากว่าผู้นั้นได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายปริมาณมากก็จะทำให้สะสมสารพิษไว้ที่ตับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานหรือทางลมหายใจก็สามารถไปสะสมที่ตับได้ทั้งนั้น

ซึ่งก่อเกิดให้เป็นโรคตับอักเสบตลอดจนตับแข็งแต่ทั้งนี้บางท่านยังมีความเข้าใจว่า โรคตับแข็ง นั้นเกิดได้จากการดื่มสุราเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้ว การเกิดโรคตับแข็งนี้มีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุเราจึงขออธิบายให้ฟังเพื่อป้องกันการเกิดโรคตับแข็ง

โรคตับแข็ง

โรคตับแข็ง ที่มีการทำงานของตับผิดปกติและส่งผลต่อร่างกาย

โรคตับแข็ง ก็คือสภาวะการทำงานของตับผิดปกติที่มีความอักเสบของตับเรื้อรังและการอักเสบนี้ทำให้โครงสร้างเซลล์ในตับเปลี่ยนรูปแบบไปจนเกิดผลกระทบต่อการทำงานของตับทำให้ตับทำงาน ภาพเกิดอันตรายต่อร่างกายต่างๆ “โรคปอดอักเสบ” กับวิธีป้องกันโรคแบบง่ายๆ ซึ่งสาเหตุการเกิดตับแข็งมีหลายสาเหตุดังนี้

  • ได้รับเชื้อตับอักเสบBและไวรัสC ซึ่งถ้าพบว่าได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบBและไวรัส C ควรจะได้รับการรักษาอย่างทันทีให้หายขาดเพราะว่าโรคไวรัสตับอักเสบทั้ง2ประเภทนี้เป็นโรคที่สามารถหายขาดได้ โรคหมอนรองกระดูกเสื่อม ดังนั้นจึงควรรักษาให้หายขาดเพื่อไม่ให้พัฒนากลายเป็นโรคตับแข็งหรือในบางรายถึงขั้นพัฒนาเป็นโรคมะเร็งตับ
  • เกิดจากพิษสุราก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้การเกิดสะสมสารพิษของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้ามาในแต่ละครั้งก็จะมีการสะสมไว้อยู่ที่ตับและเมื่อร่างกายกำจัดสารพิษออกไม่หมดก็จะสะสมที่ตับก็จะทำให้ แก้อักเสบที่ตับเรื้อรังจะเป็นขั้นตับอักเสบเป็นตับแข็งได้
โรคตับแข็ง ที่มีการทำงานของตับผิดปกติและส่งผลต่อร่างกาย
  • เกิดจากโรคทางพันธุกรรม ที่มีชื่อเรียกว่า Wilson disease ที่ทำให้ตับทำงานผิดปกติ ทำให้ไม่สามารถขับสารอาหารประเภททองแดงออกจากร่างกายได้ตามปกติกลุ่มคนที่เป็นโรคธาลัสซีเมียคือโรคโลหิตจางที่จะต้องรับประทานธาตุเหล็กเป็นเวลานานจึงทำให้ร่างกายสะสมธาตุเหล็กไว้ที่ตัดจนไม่สามารถขับธาตุเหล็กออกจากร่างกายได้จึงสะสมไว้ที่ตับมากเกินระดับปกติ
  • โรคไขมันพอกตับคนอ้วน โรคความดันโลหิตสูง หรือคนที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวานก็สามารถพบโรคตับแข็งได้
  • ผู้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวตนเองที่เรียกว่า SLEที่ส่วนมากจะเกิดขึ้นที่ตับเช่น autoimmune hepatitisหรือPrimary Biliaryโรคเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโรคเกี่ยวกับพันธุกรรมทั้งสิ้นดังนั้นพบว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมควรจะทราบแน่ชัดว่าเป็นโรคพันธุกรรมประเภทไหนและควรจะมีการดูแลอาหารการกินต่างๆรวมถึงดูแลสุขภาพเพราะว่าตับนั้นมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตแม้ว่าตับจะฟื้นฟูได้แต่ก็ต้องใช้เวลานานแล้วต้องเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดี

โรคตับแข็ง ที่อาจจะมีสภาวะแทรกซ้อนด้วย เพราะในระยะเริ่มต้นของการเกิด โรคตับแข็ง จะไม่เกิดสาเหตุใดๆที่สังเกตได้ค่อนข้างยากๆในบางท่านอาจจะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ มีผื่นคันเล็กน้อยตามเนื้อตามตัว โรคมะเร็ง แต่เมื่อยังไม่ทราบว่าเป็นโรคตับแข็งการทำงานของตับจะแย่ลงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่าน ท้องบวมโตมือเท้าบวม อาเจียนเป็นเลือด น้ำหนักลดลงในขั้นนี้อาจจะพบมะเร็งตับ 

โรคตับแข็ง ที่อาจจะมีสภาวะแทรกซ้อนด้วย
  • ผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆเพราะไวรัสตับอักเสบฉและBสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ถ้าไม่มีการป้องกันที่เหมาะสมก็จะมีการได้รับสารคัดหลั่งต่างๆเข้าสู่ร่างกายจึงสามารถเข้ามารวมถึงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่สะอาด
  • ดื่มสุราต่อกันเป็นเวลานาน
  • การกินอาหารเสริมหรือการใช้ยาบางประเภทรวมถึงยาสมุนไพรที่ได้ไม่ได้มาตรฐานเป็นเวลานาน วิธีรักษาสุขภาพ อาจจะทำให้สารดังกล่าวนั้นสะสมที่ตับจนกลายเป็นพิษและเกิดเป็นโรคตับแข็งได้
โรคตับแข็ง ควรมีวิธีการป้องกันดังนี้

ความรุนแรงของ โรคตับแข็ง นี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นอกจากจะได้รับการปลูกถ่ายตับซึ่งในกรณีนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ไทเกอร์711 ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพร่างกายให้ห่างไกลจากโรคตับแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอันตรายถึงเสียชีวิต