Bim Posted on 6:30 am

อัลไซเมอร์ กับอาการหลงลืมบ่อยๆที่อาจเป็นสัญญาณอันตรายต่อชีวิตเรา

อัลไซเมอร์ หรือโรคความจำเสื่อม โรคที่พบได้มากในผู้สูงวัย เนื่องจากการทำงานของสมองที่เสื่อมถอยลงตามอายุ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตในวัยหนุ่ม และอีกหลายๆ ปัจจัย มาร่วมทำความความรู้จักโรคอัลไซเมอร์ หากเข้าใจดีสามารถชะลอความเสี่ยง และลดความรุนแรงของโรคได้ในระยะยาว

รู้ทันสัญญาณโรค อัลไซเมอร์ ก่อนไม่ทันการ

พฤติกรรมของมนุษย์ สัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่สุดคือ อาการหลง ๆ ลืม ๆ นั่นเอง อาการหลงๆลืมๆ เป็นอาการปกติทั่วไป ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ แต่อาการหลงๆลืมที่ผิดปกตินั้น อาจะเป็นสัญญาณของโรคอัลเซอร์เมอร์ก็เป็นได้ สำหรับวิธีการสังเกตตัวเอง หรือคนรอบข้างนั้น อาการหลงลืมของกลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์มักจะมีอาการหลงลืม ชอบชวยคุยเรื่องอดีต ถามคำถามซ้ำ ๆ เช่น มองนาฬิกาข้อมือแต่ไม่สามารถบอกเวลาได้ แต่รู้ว่านาฬิกาข้อมีเอาไว้ดูเวลา อาการระยะแรกของโรคอัลไซเมอร์ มักจะมีอาการลืมแบบเฉียบพลันในระยะ ๆ สั้น ดังนั้นคนใกล้ชิดจำเป็นต้องเข้าใจอาการของโรคนี้ด้วยเช่นกัน หากพบคนใกล้ชิดมีอาการดังกล่าวควรรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วน 

อัลไซเมอร์

สาเหตุของโรคสมองเสื่อม

ความผิดปกติที่เกิดจากสมอง เนื่องจาก อาหารเพื่อสุขภาพ ภายในสมองมีการสะสมของโปรตีนสารพิษหรือเรียกง่าย ๆ ว่าของเสีย สารพิษจากโปรจึงไปทำลายเซลล์สมอง ทำให้สมองฝ่อ “ถั่วเขียว” กับสารพัดคุณประโยชน์ดีๆที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบถึงสมองส่วนที่เกี่ยวกับความทรงจำ กระทั่งจนทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคสมองเสื่อม

วิธีรักษาโรค อัลไซเมอร์

ปัจจุบันโรคอัลซัลเมอร์มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ จะพบได้ในผู้สูงอายุ และอีกผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อีก 20 เปอร์เซ็นต์ หายป่วยเนื่องจากได้รับวิตามินบี 12 และใน 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยโรคอัลซัลเมอร์ ไม่สามารถรักษาให้หายได้ และผู้ป่วยโรคอัลซัลเมอร์อีก 50 เปอร์เซ็นต์  เป็นโรคที่มีลักษณะอาการคล้ายโรคอัลไซเมอร์เท่านั้น

อัลไซเมอร์

วิธีป้องกันโรคสมองเสื่อม

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เช่น รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่,ออกกำลังกาย,ควบคุมน้ำหนัก,พักผ่อนให้เพียงพอ,ไม่สูบบุหรี่ หรือสารเสพติดที่ส่งผลต่อสมอง,ระมัดระวังไม่ให้ประสบอุบัติเหตุที่อาจกระทบกระเทือนศีรษะ

ปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคสมองเสื่อม ทางการแพทย์ก็ยังไม่ได้ออกมาการันตีว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่มักเกิดจากกลไกทางธรรมชาติ(สมองเสื่อม) แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือ ufabet777 การดูแลสุขภาพของตัวเองเมื่อยังมีโอกาส และหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละครั้ง หรือหมั่นฝึกสมองด้วยการอ่านหนังสือ คิดคำนวณบ้าง