Bim Posted on 6:30 am

ปัญหาสุขภาพจิต กับ 4 วิธีในการรับมือกับปัญหาหนักใจเหล่านี้

เนื่องจากในประเทศไทยได้มีการตรวจพบว่าบุคคลที่อายุมากกว่า 18 ปีไปนั้น มากกว่าร้อยละ 11.5 มักจะมีอาการของสุขภาพจิต ซึ่งเป็นปัญหาที่มองข้ามไม่ได้เลย บางคนมักจะคิดว่าปัญหาของสุขภาพจิตนั้นมีข้อเสียในการดำรงชีวิตอย่างไร…? ซึ่งหลัก ๆ แล้วจะเป็นปัญหาในด้านการอยู่ร่วมกับสังคมคนหมู่มาก เช่น บางคนมีความวิตกกังวลสูง ส่งผลให้ไม่กล้าที่จะตัดสินใจ การทำงานล่าช้าเพราะกลัวการผิดพลาด บางคนเป็นหนักถึงกับทำอะไรไม่ได้เลย และที่ร้ายแรง คือ ปัญหาสุขภาพจิต เป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดโรคซึมเศร้า ยิ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีโรค Covid-19 ระบาดหนักส่งผลต่อจิตใจของทุกคนมาก ดังนั้นควรมีการรับมือที่ดี 

 ปัญหาสุขภาพจิต

4 วิธีรับมือกับ ปัญหาสุขภาพจิต

  • ขยันออกกำลังกาย การออกกำลังจะทำให้ร่างกายได้ขับเหงื่อได้ใช้พลังงาน อาหารเพื่อสุขภาพ เมื่อร่างกายผลิตเหงื่อมาก ๆ ระบบภายในจะทำงานในการหลั่งสารที่มีความสุขออกมา “น้ำผึ้ง” กับคุณประโยชน์สุดว้าวที่ทุกคนควรรู้เป็นอย่างมาก! ส่งผลให้ทุกคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ นอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตก็จะดีตามมาได้
  • ทำกิจกรรมที่ให้ความผ่อนคลาย โดยกิจกรรมที่สามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตได้ ต้องเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบจริง ๆ เช่น ชอบการนอน ก็คือ เหนื่อยล้า นอนเลย บางคนชอบการดูหนัง ละคร ฟังเพลงก็ทำในสิ่งที่ตนเองมีความสุข การที่ทุกคนมีความสุข ความเครียดหรือปัญหาที่สะสมมาก เป็นหนึ่งของสุขภาพจิตที่แย่ลงจะทุเลาได้ 
 ปัญหาสุขภาพจิต
  • ขยันให้กำลังตนเอง อันถือว่าเป็นการรักตัวเองที่ดีที่สุด ไม่ต้องคาดหวังให้ใครมาให้กำลังใจเรา สุดท้ายแล้วก็เป็นทุกคนเองที่ต้องก้าวผ่านปัญหา ดังนั้นควรยืนด้วยตนเอง และให้กำลังใจ มองเห็นถึงความสามารถของตนเองที่มีอยู่นั้น จะช่วยให้ทุกคนภูมิใจในตนเอง แล้วปัญหาสุขภาพจิตจะไม่เกิดเลย
  • การเสพข่าวแต่พองาม ซึ่งในช่วงที่อย่างที่ว่ากันไป ประเทศไทยพบกับโรค Covid-19 บาดหนัก ส่งผลให้ slot168 หลายช่องมีการทำข่าว บางคนดูข่าวหนัก ๆ ก็เกิดความเครียดจนวิตกกังวล จิตตกได้ ดังนั้นให้ชมข่าวเป็นครั้งคราวไปจะดีที่สุดเลยและไม่ต้องศึกษาข่าวดี ๆ มีมูลมากน้อยเพียงใด