Bim Posted on 6:30 am

“การเก็บยา” ให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันยาหมดสภาพการใช้งาน

เชื่อว่าทุก ๆ บ้าน ต้องมียาติดบ้านคนแน่นอน เนื่องจากอาการเจ็บป่วยบางอย่างไม่ต้องเดินทางเข้าแพทย์สามารถซื้อยาจากเภสัชกรได้ หรือบางครั้งพบแพทย์ก็จะสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วย สิ่งที่หลายคนมักจะลืมกันไป คือ การเก็บยา หลายคนคิดว่ายาจะเสื่อมสภาพหรือตัวยาเสื่อมสลายนั้นก็ต่อเมื่อถึงวันหมดอายุ ซึ่งถ้าสังเกตจริง ๆ การบรรจุยามาจะยากกันมาก ดังนั้นยาสามารถเสื่อมสภาพได้ก่อนวันหมดอายุ ถ้าเก็บรักษาไม่ดีพอ

หลัก การเก็บยา ให้ถูกวิธี

หลัก การเก็บยา ให้ถูกวิธี ป้องกันยาหมดสภาพการใช้งาน

หลักการที่จะนำมาอธิบาย จะอธิบายในลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่พบได้บ่อย ๆ ดังนี้

  • ถ้ายามาในรูปแบบแผงๆเลย อาหารเพื่อสุขภาพ อันนี้แนะนำว่าไม่ควรแกะยามารอนานนานเกินไป ให้แกะจากแผงเมื่อต้องการจะทาน กรณีถ้ามีความจำเป็นจริงๆให้แกะยาออกจากแผงแล้วใส่ในขวดหรือตลับยาที่มั่นใจว่าตัวยาจะปลอดภัยนั้นเอง ปัญหาสุขภาพจิต กับ 4 วิธีในการรับมือกับปัญหาหนักใจเหล่านี้ ถ้าบางคนอาจจะหลีกเลี่ยงไม่แกะยาออกจากแผงก่อนทาน แต่ต้องเดินทาง ตัวแผงสามารถตัดแล้วพกไปเฉพาะจำนวนที่จะทานได้ ซึ่งยาแบบแผงจะต้องใส่ใจหลักการเก็บยาถูกวิธีให้ดี เพราะตัวยาเสื่อมสภาพง่าย
หลัก การเก็บยา ให้ถูกวิธี
  • ถ้ายามาในรูปแบบกระปุก ซึ่งกระปุกจะมีหลายรูปแบบ กรณีมาแบบกระปุกทึบมาก นั้นหมายถึง ป้องกันตัวยาจากแดด ดังนั้นควรจัดเก็บให้พ้นแสงแดด ถ้ามีความจำเป็นต้องแบ่งยาออกมาทาน เพราะอาจจะต้องเดินทางต่าง ๆ สะดวกในการพกทั้งกระปุก บรรจุภัณฑ์ที่จะใช้กับยาที่เป็นกระปุกทึบ ผู้ทานต้องแน่ใจว่าสามารถปิดสนิทได้ โดยให้อากาศโดนยาน้อยที่สุด และที่สำคัญหลักการเก็บยาถูกวิธีของยากระปุก อย่าแบ่งใส่ภาชนะแยกไว้ทานนานเกิน 7 วัน เพราะยาจะมีประสิทธิภาพการทำงานน้อยลง รวมไปถึงทุกครั้งที่นำยาออกมาทาน ควรปิดฝากระปุกให้แน่นหนาที่สุด 

การเก็บยาด้วยหลักการเก็บยาถูกวิธีนั้น นอกจากได้ยาที่ดี ufabet356 การรักษาโรคที่ส่งผลให้ผู้ป่วยหายไว้ขึ้น ก็จะได้รับคุณภาพตามที่ผู้ป่วยใส่ดูแลนั้นเอง