Bim Posted on 6:30 am

ออกกำลังกายด้วยการ “วิ่ง” ช่วยให้เราผอมเร็วจริงหรือไม่?

ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าจะมีการจัด วิ่ง แข่งกันเพิ่มขึ้น  ทั้งวิ่งแข่งมาราธอนปกติ  แข่งวิ่งเทรล  และยังมีการวิ่งแข่งชิงรางวัลแบบ  Virsual  Run  เข้ามา  โดยให้น้ำหนักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และการหาพันธมิตรใหม่ๆ 

ในการวิ่งเหมือนเพื่อนคู่ใจเข้ามาด้วย  จะทำให้การวิ่งไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อและประโยชน์ต่อสุขภาพตามมา  และงานการกุศลซึ่งจัดขึ้นโดยใช้ธีมงานวิ่งเพิ่มขึ้น  เพื่อตอบโจทย์ในกลุ่มผู้สนใจที่หลากหลาย  ในกระแสด้านการวิ่งยังเป็นที่นิยมมากพอๆ  กับการดูบอลคู่โปรด  แต่ก็มีข้อถกเถียงอยู่มากเช่นกันว่าการวิ่งช่วยให้ผอมเร็วขึ้นจริงๆ  หรือ?

วิ่ง ออกกำลังกาย

ตามตำราที่พูดถึงการออกกำลังกาย  ซึ่งการวิ่งอยู่ในหมวดการออกกำลังกายแบบแอโรบิก  ทั้งแบบแอนแอโรบิก (วิ่งสปรินท์  หรือวิ่งระยะสั้น)  และแบบแอโรบิก (วิ่งแบบมาราธอน  ไตรกีฬา)  ซึ่งช่วยในการลดไขมันได้จริง  แต่การลดน้ำหนักด้วยการวิ่งอาจจะมีข้อจำกัดในการออกกำลังกาย  ซึ่งการออกกำลังกายต้องอยู่ที่ความหนักเหมาะสมแต่ละคน

การ “วิ่ง” เหมาะกับการออกกำลังที่สุด?

ในทางกลับกันการวิ่งใช่ว่าจะตอบโจทย์ทุกคน  แต่ทุกคนสามารถเลือกการออกกำลังกายด้วยการวิ่งที่เหมาะสมได้  แต่สิ่งที่เป็นข้อจำกัดของการออกกำลังกายด้วยการวิ่งมีอยู่เช่นกัน  ซึ่งจะแบ่งเป็นข้อๆ  ซึ่งขออธิบายพอสังเขปดังนี้

วิ่ง ออกกำลังกาย
  • ผู้ที่มีปัญหาด้านขาคดโก่ง  มีปัญหาสะโพก  การวิ่งในรูปแบบความเข้มสูง  เช่น  วิ่งเทรล  สปรินท์  มาราธอน  วิ่งทั้งระยะสั้นและระยะยาว  จะเป็นอันตรายต่อข้อขารวมถึงรยางค์ส่วนล่างโดยตรงอย่างมาก  ควรเน้นการเดินเร็ว  ออกกำลังกายในความเข้มต่ำ  และปรับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในรูปแบบอื่นดีกว่า  เช่น  เดินเร็ว  ว่ายน้ำ  จักรยาน
  • การที่จะออกกำลังกายโดยการวิ่ง  ควรดูเป้าหมายของการฝึกฝนเข้ามาช่วย  เนื่องจากการวิ่งต้องดูว่าเราวิ่งมือใหม่  วิ่งเพื่อออกกำลังกาย  วิ่งเพื่อแข่งขัน  หรือวิ่งเพื่อการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬา  เพราะมีความแตกต่างทางด้าน  Target  HR  ชัดเจน  เพื่อความปลอดภัยตลอดการฝึกซ้อมและการฝึกหัดวิ่ง  เนื่องด้วยการวิ่งที่วิ่งตามคนอื่น  การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมจะเป็นโทษต่อร่างกายโดยปริยาย  
  • การออกกำลังกายด้วยการวิ่งถ้าจะฝึกต้องดูโซนอัตราการเต้นของหัวใจ  เนื่องด้วยต้องระวังเรื่องหัวใจทำงานหนัก  อัตราการเต้นหัวใจจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณสามารถออกกำลังกายได้ในรูปแบบไหนบ้าง  ซึ่งการวัดอัตราการเต้นของหัวใจจะช่วยวิเคราะห์การจัดโปรแกรมและเป็นการปรับตัวไปทีละขั้น

ติดตามอาหารเพื่อสุขภาพ และติดตามข่าวสุขภาพอื่นๆ เช่น แชร์ประสบการณ์ส่วนตัว จากคนที่ไม่เคยทาน ข้าวเช้า มาเป็นปี