Bim Posted on 6:30 am

ภาวะ กล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis) อันตรายใกล้ตัวมากกว่าที่คิด!

จากกรณีของเด็กชายวัย 13 ปี ที่เสียชีวิตลงด้วยภาวะ กล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis) จึงทำให้ผู้คนเกิดความสนใจในการเกิดโรคนี้ขึ้นมาว่า แค่การสั่งให้เด็กชายอายุวัย 13 ปีนั้น ลุก – นั่ง เพียง 100 ครั้ง จะส่งผลให้เด็กเสียชีวิตได้ จึงเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่า ทำไมการลุก – นั่ง เพียง 100 ครั้ง จึงส่งผลให้เด็กชายเสียชีวิต ??? จากกรณีของเด็กชายวัย 13 ปี ที่ได้เสียชีวิตลงทางการแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis) ซึ่งเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันจากการที่ใช้กล้ามเนื้ออย่างหนัก หรืออาจเกิดได้จากการออกกำลังกายอย่างหักโหม 

กล้ามเนื้อลายสลาย

สาเหตุของการเกิดภาวะ กล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis)

ผลของการใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักจะส่งผลให้กล้ามเนื้อที่ทำงานหนักสลายตัว หลังจากการสลายตัวของกล้ามเนื้อลาย ร่างกายจะปล่อยสารที่มีชื่อว่าสารไมโอโกลบิน (myoglobin) เข้าสู่กระแสเลือด หากในร่างกายมีสารชนิดนี้จำนวนมาก จะส่งผลเสียต่อการทำงานของไต โดยสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย คือ

  • ผู้ป่วยมีการใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักจากการออกกำลังกาย หรือเกิดจากการที่ออกกำลังกายนานจนเกินไป ส่งผลให้กล้ามเนื้อมีอาการสั่นอย่างรุนแรง เกร็ง กล้ามเนื้อตาย หรือกล้ามเนื้อเกิดการขาดเลือด
  • การที่ผู้ป่วยใช้เวลานานมากในการออกกำลังกาย หรือมีการใช้เวลาในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง จนทำให้กล้ามเนื้อมีการทำงานอย่างหนัก ยกตัวอย่างเช่น การวิ่งมาราธอน เป็นต้น
  • เมื่อผู้ป่วยใช้เวลากับการออกกำลังกายมากเกินไป หรือมีกิจกรรมที่ใช้แรง และกล้ามเนื้ออย่างหนัก จนส่งผลให้ร่างกายเกิดการขาดน้ำอย่างรุนแรง
  • การเกิดอุบัติเหตุก็เป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย เช่น การเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงรถชน หรือฟ้าผ่า เป็นต้น
  • การที่ผู้ป่วยเสพติดการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เป็นระยะเวลานาน
กล้ามเนื้อลายสลาย

ถึงแม้ว่าการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis) จะมีโอกาสเกิดน้อย แต่เมื่อคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะนี้ขึ้น ควรที่จะระวังและป้องกันตนเองได้ เพราะ  ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis) นำพาไปสู่การเสียชีวิตได้

วิธีการป้องกันการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis)

  • เมื่อใช้ร่างกาย หรือกล้ามเนื้ออย่างหนักจากการทำงาน หรือการออกกำลังกาย อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำเป็นอันขาด เพราะ สาเหตุหลักของการเกิดภาวะนี้ คือ การที่ร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรง เมื่อรู้สึกกระหายน้ำควรดื่มน้ำทันที
  • ควรดื่มน้ำระหว่างวันอย่างสม่ำเสมอ ไม่ดื่มมาก หรือน้อยไปในช่วงระหว่างวัน
  • ก่อน หรือ หลังออกกำลังกาย ควรที่จะรับประทานน้ำ เพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ และเมื่อออกกำลังกายเสร็จ หรือหลังจากการทำงานที่ต้องใช้กล้ามเนื้ออย่างหนัก ควรที่จะรับประทานน้ำในปริมาณที่มากขึ้นจากเดิม เพื่อให้ร่างกายขับสารที่มีชื่อว่าไมโอโกลบินออกจากร่างกาย

ติดตามอาหารเพื่อสุขภาพและติดตามข่าวสุขภาพอื่นๆ เช่น เพิ่งออกจาก Ketogenic Diet มา จะกลับมากินยังไงไม่ให้ร่างกายโยโย่