Bim Posted on 6:30 am

“บริจาคเลือด” เรื่องง่ายๆที่หลายคนควรต้องรู้ก่อนไปบริจาค

ปัจจุบันธนาคารเลือดของประเทศไทยนั้น มีภาวะเลือดสำรองขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการเชิญชวนผู้คนมากมายให้ออกมาช่วยกัน บริจาคเลือด เพื่อไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือด การบริจาคเลือด จึงเป็นการช่วยชีวิตผู้อื่นที่สามารถทำได้ง่ายและเร็วที่สุด คนทั่วไปสามารถบริจาคได้ โดยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีข้อกำหนดตามที่ได้ระบุไว้ของสภากาชาด โดยเลือดของผู้บริจาคจะมีทั้งเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด พลาสม่า เมื่อบริจาคเลือดแล้ว เลือดจะถูกส่งเข้ากระบวนการทดสอบ แยกส่วนประกอบและจัดเก็บต่อไป

บริจาคเลือด

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการ บริจาคเลือด

 1. มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
 2. มีอายุตั้งแต่ 17-70 ปี หากอายุต่ำกว่า 17 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ โดยประมาณควรนอนหลับมาไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมง
 5. ไม่มีอาการป่วยเช่น ท้องเสีย ไข้หวัด ก่อนมาบริจาคเลือดอย่างน้อย 7 วัน และไม่ได้ทานยาปฎิชีวะมาก่อนบริจาคเลือดภายใน 7 วันด้วย
 6. ไม่ได้อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ รวมไปถึงมีประจำเดือน
 7. หากถอนฟัน รักษาฟัน เกี่ยวข้องกับทันตกรรม ควรเว้นระยะห่าง 3-5 วันก่อนมาบริจาคเลือด
 8. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
 9. ไม่มีประวัติเสพยาเสพติด 
 10. หากเคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ควรทิ้งระยะห่าง 6 เดือน ผ่าตัดเล็กทิ้งระยะห่าง 1 เดือนก่อนมาบริจาคเลือด
 11. ไม่เป็นหอบหืดเรื้อรัง ภูมิแพ้ต่างๆ
 12. หากมีประวัติเจ็บป่วย และได้รับเลือดจากผู้อื่นต้องเว้นระยะ 1 ปี
 13. หากเคยป่วยเป็นโรคมาลาเรียต้องทิ้งระยะห่างตั้งแต่หายจากโรค 3  ปี และถ้าหากเคยอยู่ในพื้นที่ระบาดของโรคต้องทิ้งระยะห่าง 1 ปี
 14. ได้รับการเจาะหู สัก ฝังเข็ม ต้องมีระยะเวลานานกว่า 1 ปี
 15. ต้องไม่ได้รับวัคซีนใดๆ ก่อนมาบริจาคเลือดภายใน 14 วัน
 16. หากเคยเป็นผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษ จะต้องทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 3 ปี
บริจาคเลือด

เมื่อผู้บริจาคเลือดมีคุณสมบัติครบถ้วน จะเข้าสู่ขั้นตอนสอบถามประวัติ ซึ่งจะมีการตรวจสุขภาพ วัดความดัน ตรวจความเข้มข้นของเลือด ทั้งนี้การซักถามประวัติสุขภาพส่วนตัวจำเป็นต้องตอบตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวผู้บริจาคเองด้วย เมื่อผ่านการทดสอบเรียบร้อย จึงจะสามารถไปยังเก้าอี้หรือเตียงสำหรับผู้ที่บริจาคเลือด และมีพยาบาลทำการเจาะเลือดให้จนครบทุกขั้นตอนเรียบร้อย เมื่อบริจาคแล้วควรนั่งพักอย่างน้อย 15-20 นาที โดยดื่มน้ำให้มาก เพื่อทดแทนเลือดที่เสียไป หรือน้ำหวาน ป้องกันไม่ให้น้ำตาลในร่างกายตกจนทำให้เกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนได้ และทานธาตุเหล็กที่ได้รับมาจากหน่วยบริจาคเลือดอย่างน้อยวันละ 1 เม็ดเพื่อเป็นการทดแทนธาตุที่เสียไป  แต่ถ้าหากรู้สึกมีอาการดังกล่าว ควรรีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อให้ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยทันที

ติดตามข่าวสุขภาพ และติดตามข่าวสุขภาพอื่นๆ เช่น รู้มั้ยว่าเจ้า “โซเดียม” ที่เราพยายามเลี่ยง ที่จริงแล้วหลบอยู่ตรงไหนบ้าง