Bim Posted on 6:30 am

หายขาดได้ถ้าคนในครอบครัวสร้างกำลังใจและการเอาใจใส่กับ “โรคซึมเศร้า”

ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีการแข่งขันกันสูงมากในยุคปัจจุบัน จึงทำให้ได้รับความกดดันบางคนอาจจะเป็นโรคหนึ่งที่ไม่รู้ตัวอย่างการเป็น โรคซึมเศร้า ซึ่งโรคนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนผู้นั้นจะเป็นคนที่อ่อนแอล้มเหลวแต่อย่างใด เพียงเป็นอาการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งโดยอาจจะเกิดจากสาเหตุ การสูญเสียการผิดหวังและเกิดขึ้นตามพันธุกรรม ซึ่งไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นโรคภาวะทางจิตใจกันมากขึ้น

โรคซึมเศร้า สามารถหายขาดได้

โรคซึมเศร้า นั้นซึ่งเป็นภาวะการเศร้าซึมมากกว่าอารมณ์เศร้าต่างกับโรคทางอารมณ์หรือโรคไบโพล่า โดยจะมีสารกระตุ้นบางชนิดที่ทำให้เกิดการซึมเศร้าที่รุนแรงมากขึ้น โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือพันธุกรรมสภาพจิตใจ และการเผชิญสถานการณ์ที่เลวร้ายเมื่อปัจจัยต่างเหล่านี้รวมกันจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นได้ 

โรคซึมเศร้า

โดยหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าก็คือความเครียดผู้ป่วยบางคน อาจจะไม่มีประสบการณ์รับมือกับความเครียดต่างๆ และส่วนมากมักพบผู้ป่วยว่ามีความผิดปกติของระดับสารเคมีในสมองที่รักษาอาการสมดุลของอารมณ์ได้ไม่ดีพอ ทั้งยังเกิดมาจากสภาพจิตใจโดยการเลี้ยงดูถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้การถูกตามใจหรือการมองโลกในแง่ลบตลอดเวลา จะทำให้เกิดการสะสมความเครียด ทำให้เกิดความล้มเหลวและมองทุกอย่างเป็นแง่ลบทั้งหมด ทั้งยังขาดการประสบการณ์ในสถานการณ์ที่เลวร้าย เมื่อมองทุกอย่างในแง่ลบสถานการณ์ทุกอย่าง ที่อาจจะเกิดจากความผิดหวังเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ผู้ป่วยอาจจะมองเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหมด โรคซึมเศร้า

โดยอาการของโรคซึมเศร้านั้นจะมีความรู้สึกถึงความเศร้าใจหม่นหมอง หงุดหงิดและทำให้รู้สึกกังวลใจไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลา และในปัจจุบันที่สังคมมีการแข่งขันและเร่งรีบมากขึ้น ทำให้ขาดความสนใจจากสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ต้องทำงานหารายได้เป็นหลัก ผู้ป่วยอาจจะถูกมองข้ามและทำให้เกิดสถานการณ์เลวร้ายขึ้นได้ ผู้ป่วยซึมเศร้านั้นส่วนมากจะมีอาการน้ำหนักลด หรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอนไม่หลับหรือนอนมากจนเกินกว่าปกติ ไม่มีสมาธิไม่สามารถตัดสินใจเองได้ ความจำแย่ลงอ่อนเพลียตลอดเวลา กระวนกระวายคิดถึงแก่ความตายและอยากจะฆ่าตัวตาย 

โรคซึมเศร้า

ถ้าผู้ป่วยสามารถรู้ตัวเองได้ยังทันเวลาก็อาจจะทำให้มีการรักษาได้ทันท่วงที ด้วยมียาหลายชนิดที่สามารถคุมภาวะทางจิตใจนี้ได้ โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้านั้นไม่จำเป็นจะต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลแต่อย่างใดแต่เมื่อการณ์รุนแรงจนอาจจะเกิดอันตราย ไม่ว่าจะเป็นการพยายามฆ่าตัวตายของผู้ป่วยโดยไม่สามารถจะกินยาได้ ไม่ตอบสนองด้วยการรักษาด้วยยา อาจจะรักษาด้วยไฟฟ้า สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าไม่ควรซื้อยากินเองจากร้านขายยาหรือยืมยาจากเพื่อนโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งควรจะปรึกษาจิตแพทย์และรับยากินอย่างต่อเนื่องและไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์หรือเหล้าเบียร์หรือไวน์ซึ่งจะลดประสิทธิภาพของยาลงได้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆวิธีรักษาทางจิตใจหลายรูปแบบการพูดคุย กับจิตแพทย์การดูแลเอาใจใส่ของบุคคลในครอบครัว ถือได้ว่าเป็นยารักษาได้อย่างแท้จริง ยิ่งในปัจจุบันสังคมตัวใครตัวมันกันมากขึ้นทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยที่เกิดภาวะโรคซึมเศร้าเกิดขึ้น จึงจำเป็นจะต้องมีความใส่ใจและคิดว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจให้โรคนี้เกิดขึ้น แต่เขาเป็นผู้ป่วยที่ต้องรับการดูแลเอาใจใส่อย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสุขภาพและติดตามโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ เช่น เราจะสามารถต่อสู้กับ โรคไตเสื่อม ด้วยการกินอาหารที่ใช่ได้อย่างไร