Bim Posted on 6:30 am

หญิงตั้งครรภ์สูบบุหรี่ “เสี่ยงแท้ง” และยังเป็นอันตรายต่อเด็กในท้องอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือบุหรี่  เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำใบยาสูบมาตากแห้ง และผ่านวิธีการต่าง ๆ ทางเคมีโดยองค์ประกอบของบุหรี่จะประกอบไปด้วยสารเคมีหลากหลายชนิด แต่สารเคมีที่มีความโดนเด่น หรือเป็นตัวหลักในบุหรี่มีชื่อว่า นิโคติน (Nicotine) โดยนิโคติน (Nicotine) เป็นสารที่เป็นองค์ประกอบหลักของ “บุหรี่” ซึ่งมีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบประสาท ซึ่งจะส่งผลต่อกลไกการทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ หากยังสูบบุหรี่อยู่ในขณะตั้งครรภ์จะ เสี่ยงแท้ง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ 

ภาวะ เสี่ยงแท้ง ของหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่

ในปัจจุบันมีผู้คนที่สูบบุหรี่ทั่วโลกจำนวน 1,250 ล้านคน โดยในประเทศไทยมีผู้ที่สูบบุหรี่จำนวน 9.9 ล้านคน จำนวนผู้หญิงที่สูบบุหรี่ มีจำนวน 4 แสนคน ซึ่งรวมถึงผู้หญิงที่สูบบุหรี่มาก่อนตั้งครรภ์ และยังคงสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการสูบบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพมากมายในคนปกติ บทความนี้จะเป็นบทความที่นำเสนอเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ว่าจะมีผลกระทบใดต่อสุขภาพแม่ และทารกในครรภ์ หากคุณยังไม่เลิกสูบบุหรี่ ???

เสี่ยงแท้ง

ภัยร้ายของหญิงตั้งครรภ์ หากยังไม่เลิกสูบบุหรี่ 

  • เสี่ยงแท้ง

หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่จะทำให้เส้นเลือดหดตัว ซึ่งจะมีผลต่อการนำสารอาหารไปเลี้ยงทารกในครรภ์ได้น้อยลง ทำให้ทารกได้รับสารอาหารน้อยกว่าปกติ เพิ่มโอกาสเสี่ยง “แท้ง” ได้มากกว่า

  • เด็กที่เกิดมามีโอกาสเกิด “ปากแหว่ง เพดานโหว่”

จากการสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ของแม่ ส่งผลให้ทารกที่เกิดมามีโอกาสเกิด “ปากแหว่ง เพดานโหว่” มากกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 2 เท่า

  • ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์

ผลจากการสูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ทำให้ทารกในครรภ์ได้รับสารนิโคตินจากแม่ ส่งผลให้ทารกในครรภ์ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ ทารกที่เกิดมาจึงมีน้ำหนักที่น้อยกว่าเกณฑ์ และมีพัฒนาการทางสมองที่ช้ากว่าเด็กทั่วไป

เสี่ยงแท้ง
  • ทารกที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ

การที่ทารกได้รับสารเคมีต่าง ๆ จากการที่แม่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์มาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ทารกที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าเด็กทั่วไป เช่น โรคหอบหืด 

  • หญิงครรภ์เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคในช่องปาก ฟันผุ และเหงือกอักเสบ

นอกจากทารกจะได้รับผลกระทบจากแม่ที่สูบหรี่แล้ว ตัวแม่เองก็มีโอกาสเกิดโรคในช่องปากได้มากกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่ เนื่องจากควันจากบุหรี่ทำลายเยื่อในช่องปาก ส่งผลให้เกิดการอักเสบของเหงือก ฟันผุ หรืออาจเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าคนทั่วไป

การเลิกสูบบุหรี่จึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของหญิงขณะตั้งครรภ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของทารกแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของแม่อีกด้วย ซึ่งวิธีการเลิกบุหรี่นั้นควรเริ่มต้นจากการเลิกด้วยตนเองก่อน ควบคู่กับการปรึกษาแพทย์ในการเลิกบุหรี่

ติดตามข่าวสุขภาพและติดตามวิธีเช็คสุขภาพจิต ไปพร้อมกับเคล็ดลับการรับมือกับ “ภาวะซึมเศร้า”